Phục hồi 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Lấy súng của bạn và bắn các mục tiêu chính xác nhất khi họ đi qua.

Điều khiển:

Spacebar Mục tiêu / Shoot - - chuột. Lại.

ShootingSeriesRebound