بن 10 به دنبال قدرت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   94 69.23% with 13 votes

بازی بن 10 قرون وسطی، تصویر بن 10 در قرون وسطی در این بازی تیراندازی با کمان به چالش کشیدن با 10 سطح است. سعی کنید برای کشتن تمام دشمن با تیر و کمان خود را

کنترل بازی:
wasd به حرکت می کند.
ماوس به هدف و شلیک کنید.

ShootingActionSeekingPower