بن 10 تا نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1049205 83.65% with 1254 votes

بن 10 بازی به نجات بن 10 بازی که در آن قهرمان ما را به بیگانه تبدیل است و شما آن را کنترل را به ماموریت های خود را انجام داده

کنترل بازی:
از کلید های arrow - حرکت گالری نوار فضا - پرش
Z - حمله

ActionBen 10 Ben10