بچه های برتز مسابقه starz به بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   104 71.43% with 14 votes

به دنبال ستاره زرد رنگ کنید و سعی کنید برای رسیدن به آنجا قبل از حریف خود.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

DrivingActionMultiplayerRacingBratzKidsStarz