چرخ های سرعت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

انتخاب ماشین و نژاد خود را در اطراف آهنگ های چندگانه به عنوان شما سعی می کنید به ضرب و شتم بازیکن کامپیوتر است. چنگ زدن به توربو!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

DrivingKidsRacingSpeedingWheels