مسابقه اسلاید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   75 58.33% with 12 votes

فردا می توانید صبر کنید، امروز ما رانندگی. گام به کفش انسانهای قدیمی خود را بر روی شتاب دهنده به عنوان یاد می گیرید به یک قهرمان مسابقه.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingSlide