اتومبیل 2 رانندگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2319 54.76% with 42 votes

racecar ستاره لایتنینگ مک کوئین و مادر غیر قابل مقایسه کامیون یدک کش را به دوستی خود را به مکان های جدید هیجان انگیز در "ماشین 2" زمانی که آنها سر در خارج از کشور برای رقابت در جهان اولین جایزه بزرگ برای تعیین سریع ترین ماشین جهان

کنترل بازی:
کلید های arrow به بازی

DrivingObstacleCars