تخریب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

ایجاد خسارت به اندازه کافی خرد چیز را با کامیون هیولا خود را برای پیشبرد به سطح بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت به جلو و معکوس گالری نوار فضایی به پرش

SportsBumper CarsDestruction