دیوانه اورک ها مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تعادل ORC مسابقه خود را به عنوان شما بیش از شوالیه اجرا، اورک ها، گوسفند، و خوک. متعادل نگه دارید و نوک دان 'تی!

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - حرکت به جلو / عقب
چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی
کلیدی را وارد کنید - تغییر جهت حرکت.

DrivingObstacleBalanceCrazyOrcsRacing