تعادل توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

استفاده از کلید های چپ و راست فلش به نگه داشتن توپ قرمز را بر روی پلت فرم. آن سخت تر از شما فکر می کنم.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureBalanceBalls