پین بال دزد جاذبه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پین بال دزد جاذبه 2

کنترل بازی:
Arow کلید برای کنترل توپ.

AdventureBalanceGravityPinball