وگاس ترافیک ضرب وشتم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

هنگام ترافیک تبدیل به ضرب وشتم!

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را به بازی.

DrivingRacingObstacleParking