نوکر پارکینگ طرفدار 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

نوکر نهایی در JFK

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingParkingValet