پارکینگ در محله چینی ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

رانندگی خود را به آرامی به شما به عنوان مانور و کشش به نقطه پارکینگ خود را. سعی کنید به ضرب و شتم نمره هدف و حرکت به سطح بعدی. اگر شما موفق به انجام این کار، یک گزینه برای شما را به حرکت به سطح یا بازگشت به قبلی وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingRacingParkingChinatown