نیویورک پارکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شهر نیویورک یکی از شلوغ ترین شهرهای در نقطه های world.The از بازی رانندگی خود را به فضای پارکینگ بدون هیچ گونه دست انداز، سر و صدا، و یا برخورد می کنند با سطح cars.Each دیگر دارای یک محدودیت دادن زمان 120 ثانیه ، اگر شما می توانید خودرو را در یک بار به پارک و سپس شما می توانید به سطح بعدی حرکت می کند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingParkingYork