מוניות סים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   42 66.67% with 6 votes

לנהוג במונית ברחבי לקחת הנוסעים שלך ממקום אחד למשנהו כפי שאתה מרוויח כסף.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי אינטראקציה.

DrivingAdventureObstacleSeriesTaxi