בומביי מוניות 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

20 רמות של חניה במכונית שלך קשה להגיע כתמים. תיזהרו רכבות!

בקרות משחק:
מקשי חצים למעלה / חץ למטה - הזזת מקשי חיצים שמאלה / ימינה -
. לנווט מקש רווח.
- בלם.

DrivingObstacleParkingBombayTaxi