חניית הקרוון משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

כמה טוב אתה במשחקי חניה? גם זו חוויה שונה כוללת, לראות כמה טוב אתה יכול להתמודד עם העבודה של מחנה את הקרוון!

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingObstacleParkingTrailer