Trailer xe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Làm thế nào tốt là bạn ở trò chơi bãi đậu xe? cũng là một trải nghiệm khác nhau, xem như thế nào bạn có thể xử lý công việc của bãi đậu xe trailer!

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingObstacleParkingTrailer