Các Parking Lot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3113 70.45% with 44 votes

Đỗ xe tại vị trí được chỉ định mà không cần nhấn bất kỳ trở ngại, trước khi thời gian chạy ra ngoài. Bạn có 3 cơ hội để công viên xe.

Điều khiển:

Mũi tên mũi tên trái Chỉ đạo trái / phải
mũi tên. Lên tăng tốc. Xuống để giảm tốc / stop.

DrivingParkingTiming