Miami xe 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Chơi phần tiếp theo tiếp theo. Thành phố đậu xe là rất khó khăn, nhưng nó là khó khăn hơn nhiều với một chiếc xe lớn hơn. Không chỉ sẽ có xe hơi, nhưng những trở ngại khác. Cố gắng để đậu xe của bạn trong một trong những thành phố bận rộn nhất ở Mỹ. Đậu xe của bạn trong khu vực quy định để tiến lên cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Để kiểm soát xe tải.

DrivingParkingTruckMiami