Monster Truck trở ngại 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

hơn và mới trở ngại đối với lái xe qua trong thành phố. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những trở ngại mọi người thả ra đường trong thành phố để bạn có thể lái xe qua. Nhưng don 't cho phép bất cứ điều gì làm chậm bạn xuống! Lái xe tải quái vật của bạn qua những trở ngại và ở lại cân bằng hoặc bạn sẽ sụp đổ.

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingObstacleBalancingCollecting TruckMonsterObstacles