החניון משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   3113 70.45% with 44 votes

להחנות את המכונית במיקום המיועד מבלי להכות כל מכשולים, לפני שנגמר הזמן. יש לך 3 סיכויים להחנות את המכונית.

בקרות משחק:
חץ left/right- לנווט חץ תמונה. שמאל / ימין למעלה להאיץ. חץ
למטה כדי להאט / לעצור.

DrivingParkingTiming