נהגי אד ישיר - משחק חניה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   3918 68.42% with 57 votes

מחנה את הרכב ולהימנע מפגיעה במכוניות אחרות.

בקרות משחק:
את מקש חץ - להאיץ את מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-. לנווט
חץ למטה מפתח -. הפוך.

DrivingObstacleParkingDriversDirectGame