נהגי אד Gt משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   62 75% with 8 votes

הכן כדי לקבל את הרישיון שלך בנהיגת אד GT על ידי לקיחת מבחן נהיגה סביב עיר מאוד עסוקה!

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingStreetObstacleDrivers