Trình điều khiển Ed Gt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   62 75% with 8 votes

Chuẩn bị để có được giấy phép của bạn trong trình điều khiển của Ed GT bằng cách tham gia một bài kiểm tra lái xe xung quanh một thành phố rất bận rộn!

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để lái xe.

DrivingStreetObstacleDrivers