מנהל התקן של מאפיה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   30 100% with 3 votes

התפקיד שלך הוא עבור מאפיונרים וודא כי אתה לא זכה לא לעשות שום טעות משום שיש להם מזג קצר.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingSeriesParkingMafiaDriver