بن 10 کامیون سوار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

راهنما بن 10 کامیون سوار خود را به زمین ناهموار، جلوگیری از کامیون خود را به بیش از تلنگر و حرکت به سطح بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingSportsRacingTruckRide