دیوانه بازی کامیون سواری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

کامیون سواری خود را بر روی یک زمین ناهموار برای جمع آوری سکه، اجتناب از کامیون خود را به بیش از تلنگر و رسیدن به انتهای.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DrivingTruckCrazyRideGame