ماریو کامیون سوار 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

ماریو بازگشته است با سطوح بهتر، موسیقی و خیلی بیشتر سرگرم کننده است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

MarioDrivingCollecting TruckRide