ماریو سکه جمع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   177 70.83% with 24 votes

راهنما ماریو رانندگی کامیون خود را به جمع آوری تمام سکه ها. استفاده از کلید های arrow خود را به رانندگی و تعادل ماریوس truck.Be مراقب باشید در حالی که رانندگی به دلیل این که شما سه شانس قبل از بازی تمام میشود. به عنوان جمع آوری سکه های بسیاری که شما می توانید و ارائه نمرات خود را در پایان ببینید که در آن شما در میان بازیکنان دیگر رتبه

کنترل بازی:

درایو با کلید های arrow خود.

MarioDrivingCollecting TruckCartoonCoinCollector