ماریو نبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   105 66.67% with 15 votes

ماریو، انتظار: کاهش لوئیجی ... بازی در برابر پردازنده و یا دوستان خود را. شما باید برای از بین بردن تمام
دشمن بر روی از
سفارش با هر سطح در پیشبرد خود را با <برزیلی / > مبارزات انتخاباتی.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

MarioTurn BasedFunnyCartoon