ماریو سرزمین عجایب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

ماریو تازه خریداری یک BMW شروع به سفرهای ماجراجویی خود را در منطقه کوهستانی. این بی ام و جدید خیره کننده است! او می تواند به عنوان سریع به عنوان باد رانندگی، جمع آوری سکه ها و انتخاب کنید تا به شاهزاده خانم خود را از قلعه. اجازه دهید 'بیرون رفتن سفر با عمو ماریو!

کنترل بازی:

← → به درایو، ↑ پرش، فضا به سرعت بخشیدن به.

MarioDrivingRacingCollecting PrincessWonderland