Ride בן 10 משאיות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   81 88.89% with 9 votes

עזרה בן 10 לרכב על המשאית שלו לתנאי השטח הקשה, להימנע מהמשאית שלך להתהפך ולעבור לשלב הבא.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingSportsRacingTruckRide