לחכות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

הבילוי של סגה קלאסי כולל ארבעה מסלולים עם כל מסלול יש חמישה מחסומים. יש לך 30 שניות כדי להגיע לכל מחסום. בונוס ניקוד מוענק לזמן הנותר שלך בכל מחסום. לסיים את כל המחסומים של מסלול להבקיע בונוס של 50,000 נקודות.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingRacingMotorcycleHang