سوپر ماریو موتور سیکلت راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   145 73.68% with 19 votes

شروع موتورهای خود و اجازه دهید 'بازدید کنندگان از آن لذت ببرید. راهنما سوپر ماریو درایو موتور سیکلت خود را و جمع آوری تمام ستاره در طول راه. سعی کنید بیش از تلنگر و اجتناب از تصادف، تکمیل تمام 8 سطح را به نفع خود بازی.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

MarioDrivingAdventureMotorcycle