ماریو Motorcross بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   147 66.67% with 21 votes

ماریو نیاز به چهره ماجراجویی و خطر در همان زمان. در حال حاضر او است اما نه در یک نرمال از. او در سوار شدن است، آماده است تا شما را در یک ماجراجویی به چالش کشیدن در میان راه خود را به دور از خانه به ارمغان بیاورد. راهنما او را سرگرم کننده و لذت بردن از روح ماجراجویی خود را. او را در یک شکل خوب نگه دارید و اجتناب از موانع.

کنترل بازی:
استفاده از فلش به بازی.

MarioDrivingAdventureMotorcycleObstacleMotorcross