سرعت دوچرخهسواری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   67 46.15% with 13 votes

اگر دوست دارید سرعت و موتور سیکلت، این بازی برای شما می باشد. سوار موتور سیکلت خود را، ماندن در جاده ها و جلوگیری از ترافیک.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

DrivingMotorcycleSpeedBiker