بهداشت و اسکیت باز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

به دست آوردن امتیاز برای انجام ترفندها و مانده صاف شده. جمع آوری 3000 امتیاز قبل از 60 ثانیه زمان سنج را اجرا می کند را به نفع خود.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

SkateboardObstacleSkatingSewerSkater