scooby دوو 'بزرگ هوا 2 نفرین نیم لوله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

اسکیت بازی کردن لوله نصف Scooby در یا کرک شده، هیئت مدیره خود را انتخاب و halfpipe. برو به بالا که ممکن است.

کنترل بازی:
پیکان چپ / راست - نورد شروع پروژه تا پیکان -. افزایش ارتفاع و سرعت به انجمن پایین فلش - افزایش سرعت رو به پایین.

SkateboardStuntsAnimalSkatingScoobyDoo-sCurseHalfPipe