لوله اضطراب سخت و ناگهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اتصال لوله ها و اجازه دهید آب اجرا کردن!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

WaterAnimalPipePang