اضطراب سخت و ناگهانی 2004 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساقه حباب به طوری که آنها در دو تقسیم، تا زمانی که هیچ کدام سمت چپ بر روی صفحه نمایش وجود دارد.

کنترل بازی:
بازی با فلش و فاصله.

ArcadePang2004