بازی Pacman 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4112 77.36% with 53 votes

یکی دیگر از نسخه از بازی Pacman.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند بازی Pacman،
P = توقف
Q = ترک
M = صدا قطع L
= کیفیت تصویر

ArcadePacman