بازی Pacman صوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

صوتی سبک بازی Pacman در. خوردن حلقه ها و نقاط عطف در حالی که dodging دشمنان خود را.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت صوتی.

ArcadeCollecting SonicPacman