بن 10 بازی Pacman بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   266 81.25% with 32 votes

راهنمای Upchuck در اطراف پیچ و خم و خوردن کمی روشن نقطه سبز در حالیکه اجتناب از آن عجایب شبح تند و زننده.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

ArcadeCollecting Pacman