لوکس بازی Pacman بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3211 74.42% with 43 votes

ریمیکس از بازی بازی مشهور، بازی Pacman.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت. انجمن P-برای توقف / بازگشت
Q-را ترک کنید.

ArcadeDeluxePacman