بازی Pacman 2005 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14 20% with 5 votes

نسخه جدید از بازی Pacman. پیچ و خم بازی بازی Pacman در یک مکان و زمان های مختلف است.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت پکمن.

ArcadePacman2005