کلاسیک بازی Pacman در بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

آیا شما در حال حاضر سرگرم کننده از بازی های پیچ و خم؟ سرب این مرد Pac در این پیچ و خم. با استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت در اطراف پیچ و خم. خوردن تمام نقاط، برای پیشبرد به سطح بعدی. جلوگیری از هیولا اگر آنها به شما گرفتن، شما ممکن است یک زندگی از دست بدهند. مصرف نقطه بزرگتر و سپس شما 'قادر خواهید بود به خوردن هیولا. شما هفت سطح، اجازه 'ببینید که چگونه به دور شما تخم ریزی'! آیا سرگرم کننده!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

ArcadeCollecting ClassicPacmanGame