بازی Pacman بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   194 82.61% with 23 votes

کلاسیک بازی پکمن!

کنترل بازی:
کلید های arrow - جنبش

PuzzleArcadePacman