بچه بازی Pacman بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

دوباره بازی Pacman بازی های کلاسیک

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBabyPacman